Een stap verder op onze reis in Noorwegen: de Van Well Chopper. Sinds 1 augustus 2017 ondersteunen wij de vernieuwing van de instrumenten van de onderzoeksreactor JEEP-II van het Instituut voor Energie Technologie in Kjeller. Hierbij verleenden we onder andere hulp bij het bouwen van een nieuwe reflectometer: FREYJA.
Voor ditzelfde instituut, zullen we in samenwerking met Reactor Instituut Delft een neutronen chopper bouwen. Om met de FREYJA reflectometer de golflengte van neutronen te kunnen detecteren, is een chopper nodig die het mogelijk maakt de TOF (Time Of Flight) methode te gebruiken.
Dit apparaat onderbreekt neutronenbundels waardoor kleine groepjes neutronen elkaar opvolgen. Omdat de afstand die deze neutronen afleggen bekend is en de tijd die ze doen over het afleggen hiervan gemeten wordt op het moment van detectie, kan de snelheid van de neutronen bepaald worden. De snelheid is omgekeerd evenredig met de golflengte van de neutronen. In de afbeelding ziet men een voorlopige schets van de chopper en hier is een animatie van het werkingsmechanisme.